1. grubbla

  grubb`la verb ~de ~t ORDLED: grubbl-ar SUBST.: grubblande; grubbel
  Svensk ordbok
 2. Edvard Munch

  Edvard Munch var en norsk konstnär i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
 3. grubblare

  grubb`lare subst. ~n äv. grubblarn, plur. ~, best. plur. grubblarna ORDLED: grubbl-ar-en
  Svensk ordbok
 4. Aischylos

  Aischylos, ca 525–456 f.Kr., grekisk dramatiker, död på Sicilien, där han flera gånger gästade kung Hieron av Syrakusa.
 5. kunskapsteori

  kunskapsteori är en gren av filosofin och behandlar frågor om kunskapens natur och möjlighet, ursprung och giltighet.
 6. Ian Rankin

  Rankin, Ian, född 1960, brittisk (skotsk) författare.
 7. universalia

  universalia, term införd under medeltiden för att beteckna de s.k. allmänorden (jämför allmänbegrepp) och det de står för, dvs. ord som ”människa”, ”djur”, ”god” etc., som till skillnad från egennamnen kan användas allmänt, dvs. om flera olika objekt.
 8. Anders Kempe

  Kempe, Andreas ( Anders), 1622–89, alkemist, författare.
 9. Nureddin

  Nureddin, den avundsjuke trollkarlen i Adam Oehlenschlägers sagospel Aladdin (1805), med motiv från ”Tusen och en natt”.
 10. Tyko Gabriel Glas

  Glas, Tyko Gabriel, titelperson i Hjalmar Söderbergs roman ”Doktor Glas” (1905).