1. fundament

  fundament, i nordisk grammatik det satsled som står (ev. efter en samordnande konjunktion) framför det finita verbet i en huvudsats: Bo har nog mött Gun.
 2. variation

  variation, inom biologi förekomsten av skillnader mellan individer eller mellan kategorier av individer.
 3. camp

  camp, benämning på ett förhållningssätt i smakfrågor, kännetecknat av att omvärlden ses som en estetisk angelägenhet, och där det förkonstlade och det oskuldsfulla utgör grundförutsättningarna.
 4. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.
 5. fullgörelsetalan

  fullgörelsetalan, framställning till domstol där käranden yrkar att domstolen genom en fullgörelsedom ålägger svaranden att fullgöra en bestämd prestation.
 6. V/STOL-flygplan

  V/STOL-flygplan, (strids)-flygplan (ej helikopter) konstruerat för att starta och landa vertikalt eller med extremt kort rullsträcka.
 7. fjällturism

  fjällturism består huvudsakligen av fjällturer på skidor eller till fots, varvid betydande områden med väglös och relativt orörd fjällnatur är en grundförutsättning.
 8. Bengt Nerman

  Nerman, Bengt, 1922–2016, författare, son till Ture Nerman.

 9. vikingatiden

  vikingatiden, i Norden benämning på den sista perioden av järnåldern, vanligen daterad till ca 800–1050 e.Kr. och uppkallad efter de vidsträckta vikingatåg som då företogs från Skandinavien.
 10. mätning

  mätning, serie åtgärder varmed en egenskap hos en företeelse, ett objekt eller ett ämne kan uttryckas med siffror på ett sådant sätt att relationer mellan empiriska företeelser representeras med relationer mellan tal.