1. grundlig

  grun`dlig adj. ~t ORDLED: grund-lig
  Svensk ordbok
 2. grund

  grund, konstteknisk term för underlag, bottenmaterial, t.ex. färgad grund, putsgrund, sugande eller fet grund etc.
 3. grund

  grund, bärande underlag för en byggnad, se grundläggning.
 4. grund

  grund, inom jordmånsläran jordmånens direkta och av jordmånsprocesserna föga påverkade underlag.
 5. Hans Grundig

  Grundig, Hans, 1901–58, tysk (östtysk) konstnär.
 6. Per Grundén

  Grundén, Per, 1922–2011, operett- och operasångare (tenor).
 7. figur–grund

  figur–grund, synsinnets grundläggande indelning av synfältet i figurer (föremål) vilka uppfattas som skilda från sin bakgrund.
 8. grundad teori

  grundad teori, engelska grounded theory, vetenskaplig metod för att generera nya teorier inom samhälls-, beteende- och hälsovetenskaperna.
 9. ofri grund

  ofri grund, mark som inte ägs av ägaren till byggnad som är uppförd på den.
 10. försäkringstekniska grunder

  försäkringstekniska grunder, särskilda regler som enligt försäkringsrörelselagen ska upprättas om ett försäkringsbolags rörelse avser livförsäkring.