1. Grus

  Grus, det latinska namnet på stjärnbilden Tranan.
 2. grus

  grus, benämning på en huvudgrupp vid indelning av partikelstorlekar i kornfraktioner.
 3. Grus

  Grus, det vetenskapliga namnet på ett släkte tranor med tio arter, bl.a. snötrana, trana och trumpetartrana.
 4. grus

  grus subst. ~et ORDLED: grus-et
  Svensk ordbok
 5. grusvittring

  grusvittring, typ av mekanisk vittring som innebär att en bergart vittrar sönder till grus- eller sandkorn.
 6. grustäkt

  grustäkt, grustag, plats där man utvinner naturgrus innehållande kornfraktionerna sand, grus och sten.

 7. grusviva

  grusviva, Androsace septentrionalis, art i familjen viveväxter. Det är en späd, ett- eller tvåårig, 5–15 cm hög ört med basal bladrosett av lansettlika, stjärnhåriga och ibland tandade blad med styva skaft.
 8. grustrav

  grustrav, Arabis suecica (synonym Arabidopsis suecica, Hylandra suecica), art i familjen korsblommiga växter.
 9. grusslok

  grusslok, Melica ciliata , art i växtfamiljen gräs.
 10. grusnarv

  grusnarv, Arenaria humifusa, art i familjen nejlikväxter.