1. gruva

  gruva, arbetsplats för brytning av malmer (mineral) ovan eller under jord, ofta kombinerad med ett mineralberedningsverk, där malmen renas till koncentrat (slig, pellets) för vidare transport till smältverk.
 2. Falu gruva

  Falu gruva, Stora kopparberget, under medeltiden även kallad Tiskasjöberg, historisk sulfidmalmsgruva med malmbehandlingsverk vid Falun, ingående i skogskoncernen STORA.
 3. gruvarbete

  gruvarbete, malmbrytning och mineralberedning inklusive underhåll och viss installation av mekanisk, elektrisk och byggnadsteknisk art i gruvorna.
 4. Ytterby gruva

  Ytterby gruva, nedlagd gruva på Resarö i Vaxholms församling i Uppland.
 5. Garpenbergs gruva

  Garpenbergs gruva, sulfidmalmsgruva med anrikningsverk i Hedemora kommun.
 6. Grängesbergs gruva

  Grängesbergs gruva, järnmalmsgruvor med malmbehandlingsverk i Ludvika kommun 16 km sydsydväst om Ludvika.
 7. Dannemora gruva

  Dannemora gruva, järnmalmsgruva i Östhammars kommun i norra Uppland.
 8. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 9. gruva

  gru`va subst. ~n gruvor ORDLED: gruv-an
  Svensk ordbok
 10. metaller

  metaller, i allmänt språkbruk och i materialtekniska sammanhang benämning på såväl rena grundämnen som legeringar (t.ex. stål, brons och mässing) med speciella egenskaper, t.ex. metallglans och stor ledningsförmåga för elektricitet och värme.