1. Gubben Noak

  Gubben Noak, Fredmans sång nummer 35 av C.M. Bellman, den mest bekanta av dennes bibelparodiska visor, tryckt i flera skillingtrycksupplagor före 1800.
 2. Henrik ”Gubben” Morén

  Morén, Henrik ( ”Gubben”), 1877–1956, cyklist, Sveriges förste store tävlingscyklist, aktiv 1899–1937.
 3. gubbe eller pil

  gubbe eller pil, gubben upp, äldre uttryck för att singla slant (jämför krona och klave).
 4. klok gubbe

  klok gubbe och klok gumma, populära benämningar på utövare av traditionell folklig läkekonst, botare.
 5. gubbs

  gubbs subst., plur., best. plur. ~en ORDLED: gubbs-en
  Svensk ordbok
 6. gubba till sig

  gubba till´ sig verb gubbade gubbat ORDLED: gubb-ar SUBST.: tillgubbande, tillgubbning
  Svensk ordbok
 7. gubbig

  gubb`ig adj. ~t ORDLED: gubb-ig
  Svensk ordbok
 8. gubbe

  gubb`e subst. ~n gubbar ORDLED: gubb-en
  Svensk ordbok
 9. singla slant

  singla slant, detsamma som gubbe eller pil.
 10. fattigbössa

  fattigbössa, insamlingsbössa för bidrag till de fattigas försörjning.