1. gump

  gump, bakdel hos djur, vanligen partiet närmast framför stjärten hos fåglar, hos vilka den indelas i över- respektive undergump.
 2. gump

  gump subst. ~en ~ar ORDLED: gump-en
  Svensk ordbok
 3. Gumpoldskirchen

  Gumpoldskirchen, stad i delstaten Niederösterreich, Österrike, 25 km söder om Wien; 3 700 invånare (2010).
 4. gumpspinnare

  gumpspinnare, de arter i fjärilsfamiljen tofsspinnare som kännetecknas av att bakkroppsspetsen har en tofs av spretande fjäll, en s.k. analtofs.
 5. gumpkörtel

  gumpkörtel, hudkörtel bestående av två körtelsäckar på övergumpen hos de flesta fåglar.
 6. gumpfotade fåglar

  gumpfotade fåglar, äldre namn på doppingfåglar och lomfåglar.
 7. gumpa

  gum`pa verb ~de ~t ORDLED: gump-ar SUBST.: gumpande
  Svensk ordbok
 8. gumphöna

  gum`phöna subst. ~n gumphönor ORDLED: gump--hön-an
  Svensk ordbok
 9. gumpkörtel

  gum`pkörtel subst. ~n gumpkörtlar ORDLED: gump--körtl-ar
  Svensk ordbok
 10. John J Gumperz

  Gumperz, John Joseph, 1922–2013, amerikansk språkman, tidigare professor vid University of California i Berkeley.