1. gurgelvatten

    gurgelvatten, gargarisma , används för munsköljning eller gurgling vid lindrigare irritationer i hals och svalg.
  2. videört

    videört, strandlysing, Lysimachia vulgaris, art i familjen viveväxter.
  3. brunört

    brunört, Prunella vulgaris , art i familjen kransblommiga växter.