1. gyttjig

  gytt`jig adj. ~t ORDLED: gyttj-ig
  Svensk ordbok
 2. gyttja

  gyttja, organisk jordart, bildad i insjöar och skyddade havsvikar, främst genom nedbrytning utan syretillträde av sedimentära djur- och växtrester.
 3. gyttja

  gytt`ja subst. ~n ORDLED: gyttj-an
  Svensk ordbok
 4. grovdetritusgyttja

  grovdetritusgyttja, typ av gyttja, kännetecknad av hög halt av grovdetritus, dvs. för blotta ögat urskiljbara fragment av växter och djur.
 5. putrifiering

  putrifiering, putrifikation, äldre samlingsnamn för de processer som leder till bildning av gyttja.
 6. bränntorv

  bränntorv, torv som har skördats för att användas till bränsle, oavsett om det är frågan om en riktig torv eller t.ex. en brännbar gyttja.
 7. gyttjelera

  gyttjelera, gyttjig lera, jordart bestående av lera med 3–6 % inblandning av gyttjesubstans, räknat på torrvikten.
 8. skalgyttja

  skalgyttja, tidigare snäckgyttja, organogen jordart bestående av gyttja bemängd med skalrester av snäckor och musslor.
 9. detritusgyttja

  detritusgyttja, jordart huvudsakligen bestående av fragment av växter och djur (detritus).
 10. högmosse

  högmosse, torvmarkstyp med en central mossekupol som höjer sig över omgivningen.