1. hädan

  hä`dan adv. ORDLED: häd-an
  Svensk ordbok
 2. hädankalla

  hä`dankalla verb ~de ~t ORDLED: häd-an--kall-ar SUBST.: hädankallande
  Svensk ordbok
 3. hädanfärd

  hä`danfärd subst. ~en ~er ORDLED: häd-an--färd-en
  Svensk ordbok
 4. hädanefter

  hädanefter [hä`d- äv. hä´d-] adv. ORDLED: häd-an--efter
  Svensk ordbok
 5. hädangången

  hä`dangången adj. hädangånget hädangångna ORDLED: häd-an--gång-en
  Svensk ordbok
 6. Detta skall hädanefter bliva min musik

  Detta skall hädanefter bliva min musik, ord som Karl XII påstås ha yttrat när han vid landstigningen i Humlebæk på Själland för första gången fick höra det vinande ljudet av muskötkulor.
 7. perifras

  perifras, omskrivning av ett välbekant och vanligt begrepp, gärna med någon form av poetisk bild, t.ex. ”gå hädan” i stället för ”dö”.
 8. dädan

  dä`dan adv. ORDLED: däd-an
  Svensk ordbok
 9. avlida

  a`vlida verb avled avlidit avliden avlidna, pres. avlider ORDLED: av--lid-er SUBST.: avlidande
  Svensk ordbok
 10. hän

  hän [hä´n äv. hän´] adv.
  Svensk ordbok