1. Vägen till Klockrike

  Vägen till Klockrike, roman av Harry Martinson, utgiven 1948.

 2. kaffeförbud

  kaffeförbud har utfärdats i Sverige av nationalekonomiska skäl vid flera tillfällen, första gången 1756.
 3. hädanfärd

  hä`danfärd subst. ~en ~er ORDLED: häd-an--färd-en
  Svensk ordbok
 4. Marias upptagning till himmelen

  Marias upptagning till himmelen, Jungfru Marias upptagning till himmelen, med en folklig term Marie himmelsfärdsdag, högtid i det romersk-katolska kyrkoåret 15 augusti (i romersk-katolska kyrkan i Sverige följande söndag), den äldsta av mariadagarna.
 5. dödsberedelse.

  dödsberedelse. I många kulturer anses att en döende bör beredas för döden och ett kommande liv.
 6. Lotte Möller

  Möller, Lotte, född 1938, författare, journalist och fotograf.

 7. bortgång

  bortgång [bårt`-] subst. ~en ORDLED: bort--gång-en
  Svensk ordbok
 8. salig

  sa`lig adj. ~t ORDLED: sal-ig
  Svensk ordbok