1. häktning

  häktning, inom straffprocessen förekommande tvångsmedel som innebär att den som misstänks för brott under vissa förutsättningar kan berövas friheten och hållas i fängsligt förvar.
 2. häktning

  häk`tning subst. ~en ~ar ORDLED: häkt-ning-en
  Svensk ordbok
 3. häktningsförhandling

  häktningsförhandling, domstolsförhandling där frågan om häktning av den som är misstänkt för ett brott prövas.
 4. förundersökning

  förundersökning, den utredning som polis eller åklagare genomför för att konstatera om brott förövats och vem som kan misstänkas för detsamma.
 5. anhållande

  anhållande, provisorisk, frihetsberövande tvångsåtgärd av en person som gripits misstänkt för brott i väntan på häktningsförhandling.
 6. Lasermannen

  Lasermannen, egentligen John Ausonius, född 1953, brottsling dömd bl.a. för att augusti 1991–januari 1992 ha mördat en person och skottskadat tio andra.

 7. jourdomstol

  jourdomstol, tingsrätt som under ett veckoslut eller en helg har beredskapstjänst för att pröva frågor om häktning.
 8. Alfred Ander

  Ander (egentligen Andersson Ander), Alfred, 1873–1910, den siste som avrättades i Sverige.

 9. skälig misstanke

  skälig misstanke, inom processrätten den lägre graden av misstanke om brott.
 10. flyktfara

  flyktfara, risk för att den som är misstänkt för ett brott avviker eller på något sätt håller sig undan för att undvika rättegång eller straff.