1. hälsa

  hälsa, svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom.
 2. hälsa på

  hälsa på´ verb hälsade hälsat ORDLED: häls-ar SUBST.: påhälsande, påhälsning
  Svensk ordbok
 3. psykisk hälsa

  psykisk hälsa, svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från psykisk sjukdom.
 4. idrott och hälsa

  idrott och hälsa, obligatoriskt ämne i grundskolan och gymnasieskolan.
 5. hälsa

  1häl`sa subst. ~n ORDLED: häls-an
  Svensk ordbok
 6. hälsa

  2häl`sa verb ~de ~t ORDLED: häls-ar SUBST.: hälsande, hälsning
  Svensk ordbok
 7. 1på prep.
  Svensk ordbok
 8. e-hälsa

  e-hälsa, användning av digitala verktyg och digitalt utbyte av information för att uppnå hälsa.

 9. Föreningen psykisk hälsa

  Föreningen psykisk hälsa, till 2011 Svenska föreningen för psykisk hälsa, riksförening, grundad 1931, med målsättning att främja psykisk hälsa.

 10. brott mot liv och hälsa

  brott mot liv och hälsa, sammanfattande benämning på sådana brott mot person som innefattar t.ex. mord, dråp och misshandel.