1. hälsning

  hälsning, ett sätt att markera igenkännande eller uppmärksamhet vid möte med en annan person; avslutningen av ett möte (eller en samvaro) kan markeras med en särskild avskedshälsning.
 2. hälsning

  häl`sning subst. ~en ~ar ORDLED: häls-ning-en
  Svensk ordbok
 3. hälsningsanförande

  häl`sningsanförande subst. ~t ~n ORDLED: häls-nings--an-för-and-et
  Svensk ordbok
 4. George Gordon Byron

  Byron, George Gordon, från 1798 Baron Byron (Lord Byron), född 22 januari 1788, död 19 april 1824, brittisk författare; sonson till John Byron.

 5. modalitet

  modalitet, en betydelsekategori hos satsen som omfattar olika arter av sanning eller olika hållningar från talarens sida gentemot satsens innehåll.
 6. honnör

  honnör, hedersbevisning t.ex. genom flaggning, salut eller hälsning med örlogsflagga.
 7. Tjocka Berta

  Tjocka Berta var en väldig kanon som användes av tyskarna under första världskriget.
 8. Maria

  Maria, jungfru Maria, Jesu mor, helgon.
 9. Barbro Lindgren

  Lindgren, Barbro, född Enskog 18 mars 1937, författare.

 10. honnör

  honnör, militär hälsning med högra handen mot huvudbonadens skärm.