1. hälsovådlig

  häl`sovådlig adj. ~t ORDLED: hälso--våd-lig
  Svensk ordbok
 2. dricksvatten

  dricksvatten, vatten avsett att förtäras av människor eller att användas vid hantering av livsmedel.
 3. ekologisk flykting

  ekologisk flykting, miljöflykting, person som av miljöskäl anser sig tvingad att fly från sin hembygd eller sitt hemland.
 4. brunröta

  brunröta, sjukdom på potatisknölar som orsakas av äggsporsvampen Phytophthora infestans.
 5. mikrobiologisk kvalitet

  mikrobiologisk kvalitet, inom livsmedelstekniken benämning på ett livsmedels egenskaper med avseende på dess tjänlighet ur mikrobiell synvinkel.
 6. epoxibindemedel

  epoxibindemedel, bindemedel som, när de framställdes första gången i början av 1930-talet i Tyskland, var baserade på en kondensationsprodukt av epiklorhydrin och fenoliska föreningar.
 7. cigarett

  cigarett, den numera vanligaste formen av tobaksvara.
 8. förpackning

  förpackning, emballage, materialhölje som en vara utrustas med i samband med tillverkning eller senare.
 9. lösningsmedel

  lösningsmedel, sammanfattande benämning på ämnen som kan lösa andra ämnen.
 10. halogenerade kolväten

  halogenerade kolväten , kolväten i vilka en eller flera väteatomer ersatts (substituerats) med halogenatomer (fluor, klor, brom, jod).