1. hän

  hän [hä´n äv. hän´] adv.
  Svensk ordbok
 2. hänglakan

  hänglakan, prydnadslakan av linne som enligt gammalt bruk hängdes över sängens främre långsida och sträckte sig ned till golvet och ofta var broderat samt avslutat med frans, ibland även med spets.
 3. hängparti

  hängparti, schackterm för ett avbrutet, inte färdigspelat parti.
 4. hänglobelia

  hänglobelia, sortgruppen pendula av kaplobelia ( Lobelia erinus), art i familjen klockväxter.
 5. hängavtal

  hängavtal, avtal som är osjälvständigt såtillvida att det hämtar innehåll från annat avtal träffat mellan helt eller delvis andra parter.
 6. hängtak

  hängtak, takkonstruktion lämplig för stora utrymmen (stora spännvidder), framför allt sportarenor.
 7. hängväxter

  hängväxter, krukväxter lämpliga att odla i ampel (ett hängande kärl) på grund av sitt nedhängande växtsätt.
 8. hängvägg

  hängvägg, den del av berget som ligger över en malmkropp, förkastning eller annan geologisk struktur.
 9. hängkärl

  hängkärl, smycke av brons från den yngre bronsåldern i Sydskandinavien och Nordtyskland.
 10. hängpelargon

  hängpelargon, murgrönspelargon, klängpelargon, Pelargonium peltatum, art i familjen näveväxter.