1. hända

  hän`da verb hände hänt, pres. händer ORDLED: händ-er SUBST.: händelse
  Svensk ordbok
 2. Waco-händelserna

  Waco-händelserna, sammandrabbning 19 april 1993, då USA:s federala säkerhetspolis, FBI, efter en 51 dagar lång belägring invaderade den s.k. davidiska sektens kyrka, Mount Carmel, i Waco i delstaten Texas, varvid åtminstone 73 anhängare inklusive sektledaren David Koresh (egentligen Vernon Howell, 1959–93) dödades.

 3. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 4. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 5. Rosa Parks

  Parks, Rosa, 1913–2005, amerikansk medborgarrättsförkämpe.

 6. franska revolutionen

  franska revolutionen kallas en serie händelser i Frankrike mellan 1789 och 1799 som kom att förändra det franska samhället.
 7. historiebruk

  historiebruk innebär användande av historia på olika sätt. 

 8. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 9. Ådalshändelserna

  Ådalshändelserna, konflikt 1931 i Ådalen, där en militär trupp öppnade eld mot demonstrerande arbetare.
 10. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.