1. händelse

  händelse, term inom sannolikhetsteorin.
 2. Händene

  Händene, f.d. församling i Skara kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 3. händelsehorisont

  händelsehorisont, begrepp inom teoretisk astrofysik: den skenbara yta kring ett svart hål som avgränsar det område kring hålet som inte kan ses utifrån.
 4. händer

  händer se hand
  Svensk ordbok
 5. händelse

  hän`delse subst. ~n ~r ORDLED: händ-els-en
  Svensk ordbok
 6. händelserik

  hän`delserik adj. ~t ORDLED: händ-else--rik
  Svensk ordbok
 7. händelsefattig

  hän`delsefattig adj. ~t ORDLED: händ-else--fatt-ig
  Svensk ordbok
 8. händelselös

  hän`delselös adj. ~t ORDLED: händ-else--lös
  Svensk ordbok
 9. händelseförlopp

  hän`delseförlopp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: händ-else--för-lopp-et
  Svensk ordbok
 10. händelsevis

  hän`delsevis adv. ORDLED: händ-else-vis
  Svensk ordbok