1. händelsehorisont

  händelsehorisont, begrepp inom teoretisk astrofysik: den skenbara yta kring ett svart hål som avgränsar det område kring hålet som inte kan ses utifrån.
 2. Waco-händelserna

  Waco-händelserna, sammandrabbning 19 april 1993, då USA:s federala säkerhetspolis, FBI, efter en 51 dagar lång belägring invaderade den s.k. davidiska sektens kyrka, Mount Carmel, i Waco i delstaten Texas, varvid åtminstone 73 anhängare inklusive sektledaren David Koresh (egentligen Vernon Howell, 1959–93) dödades.

 3. händelse

  händelse, term inom sannolikhetsteorin.
 4. komplementär händelse

  komplementär händelse talar man om när det handlar om sannolikheter för olika händelser.
 5. händelse

  hän`delse subst. ~n ~r ORDLED: händ-els-en
  Svensk ordbok
 6. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 7. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 8. Rosa Parks

  Parks, Rosa, 1913–2005, amerikansk medborgarrättsförkämpe.

 9. franska revolutionen

  franska revolutionen kallas en serie händelser i Frankrike mellan 1789 och 1799 som kom att förändra det franska samhället.
 10. historiebruk

  historiebruk innebär användande av historia på olika sätt.