1. sekularisering

  sekularisering, processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i medborgarnas medvetande.
 2. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 3. Josef Stalin

  Stalin, Josef, egentligen Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 6 december 1878 (18 december enligt nya stilen), död 5 mars (nya stilen) 1953, sovjetisk politiker av georgiskt ursprung.

 4. världsbild

  världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums byggnad, knuten till ett bestämt historiskt skede.

 5. trofisk kaskad

  trofisk kaskad, ekologiskt händelseförlopp till följd av förändrat antal toppredatorer i ett ekosystem.
 6. revisionism

  revisionism, ursprungligen den ståndpunkt som Eduard Bernstein utvecklade i revisionismstriden.
 7. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 8. strategi

  strategi, läran om användningen av militära och andra maktmedel för att i kamp med en motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara fred, upprätthålla neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden.
 9. George Gordon Byron

  Byron, George Gordon, från 1798 Baron Byron (Lord Byron), född 22 januari 1788, död 19 april 1824, brittisk författare; sonson till John Byron.

 10. vittne

  vittne, inom processrätten person som utan att vara part används som kunskapskälla för att i rättegång utreda det händelseförlopp som är av betydelse i målet.