1. hängig

  häng`ig adj. ~t ORDLED: häng-ig
  Svensk ordbok
 2. hängande

  hängande, den del av en bergartsserie som överlagrar, hänger över, ett bestämt lager; i gruvor den del av sidoberget som ligger över själva malmen.
 3. hänge

  hänge, obegränsad blomställning med oskaftade blommor på en slak huvudaxel.
 4. hängande dal

  hängande dal, bidal som ansluter till en större och djupare huvuddal högt upp på dennas sida.
 5. hängande trädgårdarna

  hängande trädgårdarna, benämning på de terrasserade trädgårdar i Babylon som av grekerna räknades som ett av världens sju underverk.
 6. hängt parlament

  hängt parlament, den situation som uppstår efter ett val då inget parti fått egen majoritet i parlamentet.

 7. hänga av sig

  hänga a´v sig verb hängde hängt, pres. hänger ORDLED: häng-er SUBST.: avhängande
  Svensk ordbok
 8. hänga i

  hänga i´ verb hängde hängt, pres. hänger ORDLED: häng-er
  Svensk ordbok
 9. hänga upp sig

  hänga upp´ sig verb hängde hängt, pres. hänger ORDLED: häng-er
  Svensk ordbok
 10. hänga efter

  hänga efter [ef`- el. ef´-] verb hängde hängt, pres. hänger ORDLED: häng-er
  Svensk ordbok