1. karitativ

  karitativ, barmhärtighets-, vårdande.
 2. devotion

  devotion, ett religiöst begrepp som i den kristna traditionen främst står för andakt, dvs. att vara inriktad mot Gud i bön eller stillhet.
 3. Vishishtadvaita

  Vishishtadvaita, viś­iṣṭādvaita, tankeriktning inom den hinduiska filosofiska vedantaskolan.
 4. Tulsidas

  Tulsidas ( Tulsīdās), egentligen Rāmbolā, 1532–1623, indisk diktare som skrev på hindi.
 5. andlig offertjänst

  andlig offertjänst, andlig tempeltjänst. En vanlig utveckling inom religionerna är att materiella ting (t.ex. templet) och gudstjänsthandlingar (t.ex. de blodiga offren) med tiden spiritualiseras, dvs. omtolkas i förandligande riktning: det sanna templet är den gudstjänstfirande menigheten, det sanna offret är hjärtats hängivenhet till gudomen osv.
 6. Hanuman

  Hanuman, Hanumān, hinduisk gud i apgestalt eller framställd som en atletisk man med aphuvud och apsvans.
 7. hinduism

  hinduism är en religion som har sitt ursprung i Indien.
 8. Jnanadeva

  Jnanadeva , Jñānadeva, Jnandev, Jnaneshvara, ca 1275–ca 1296, tillsammans med Namadeva (Namdev) en av förgrundsgestalterna i utformandet av den vishnuitiska bhaktitraditionen i Maharashtra.
 9. Prabhupada

  Prabhupada, egentligen Abhay Charan De, kallad Swami Prabhupada, 1896–1977, indisk guru, grundare av Krishnarörelsen.
 10. Lars Gyllensten

  Gyllensten, Lars, född 12 november 1921, död 25 maj 2006, författare, prosektor (biträdande professor) i histologi vid Karolinska Institutet 1955–73, ledamot av Svenska Akademien från 1966 (anmälde utträde 1989), dess ständige sekreterare 1977–86, ledamot av Svenska Akademiens Nobelkommitté 1968–87, ledamot av Nobelstiftelsen från 1979, dess ordförande 1987–93.