1. hänsyn

  hä`nsyn subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hän--syn-en
  Svensk ordbok
 2. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 3. Mellanöstern

  Mellanöstern, region i sydvästra Asien, ibland innefattas även delar av Nordafrika.

 4. hänsynsfull

  hä`nsynsfull adj. ~t ORDLED: hän-syns--full
  Svensk ordbok
 5. hänsynstagande

  hä`nsynstagande subst. ~t ~n ORDLED: hän-syns--tag-and-et
  Svensk ordbok
 6. hänsynslös

  hä`nsynslös adj. ~t ORDLED: hän-syns--lös
  Svensk ordbok
 7. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 8. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 9. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 10. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.