1. här

  2här subst. ~en ~ar ORDLED: här-en
  Svensk ordbok
 2. här

  1här adv.
  Svensk ordbok
 3. ”Här står jag och kan icke annat”

  ”Här står jag och kan icke annat”, enligt traditionen Luthers slutord i hans försvarstal 18 april 1521 inför riksdagen i Worms.
 4. Härnösand

  Härnösand är namnet på både en kommun och centralorten i Härnösands kommun i Ångermanland.

 5. Härjedalen

  Härjedalen är ett landskap i västra Norrland.
 6. Härlunda

  Härlunda, f.d. församling i Skara kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 7. härmning

  härmning, efterliknande, imitation. Härmning, där man iakttar (utan att själv öva) vad någon annan gör och sedan upprepar beteendet, förekommer sällan i djurvärlden.
 8. härdning

  härdning är ett sätt att behandla ett ämne eller ett material för att det ska bli mer hållbart.
 9. härbärge

  härbärge, gammalt ord för enklare övernattningsställe eller värdshus; även institution för bostadslösa (vilka ibland kallades härbärgesklientel).
 10. härnögranit

  härnögranit, gråvit–skär, fin- till medelkornig, ca 1 820 miljoner år gammal granit i mellersta Norrlands urberg.