1. Klippans Tidning

    Klippans Tidning, moderat lokaltidning, etablerad 1901 under namnet Åsbo Häraders Tidning som avläggare till Engelholms Tidning; namnet Klippans Tidning antogs 1938.
  2. Johan Gabriel Richert

    Richert, Johan Gabriel, 1784–1864, jurist, ämbetsman och politiker, från 1822 häradshövding i Kinne m.fl. häraders domsaga, ledamot av Lagkommittén 1814–23 och 1824–33 samt av Lagberedningen 1844–51.