1. häradssigill

  häradssigill, från senare medeltid en typ av myndighetssigill som användes för besegling av skrivelser från en häradsrätt.
 2. häradsvapen

  häradsvapen, ett vanligen på grundval av ett häradssigill utformat heraldiskt vapen för ett härad.
 3. häradshövding

  häradshövding, häradets ordinarie domare enligt de medeltida Götalagarna.
 4. häradsrätt

  häradsrätt, underrätt på landsbygden och i vissa städer, som var lagda under landsrätt, fram till domstolsreformen 1971, då tingsrätter infördes såväl på landsbygden som i städerna.
 5. Häradskär

  Häradskär, ö i havsbandet sydöst om Valdemarsvik i Östergötland.
 6. häradsdomare

  häradsdomare, benämning på häradshövdingens ställföreträdare vid häradsrätten enligt Kristofers landslag av år 1442.
 7. häradsspelman

  häradsspelman, professionell spelman, oftast rekryterad ur allmogen, med privilegium på musicerande vid bröllop och andra festligheter på landsbygden inom ett härad.
 8. häradsallmänning

  häradsallmänning, ostyckat jordområde som tillhör ägarna av de fastigheter inom ett härad vilka är satta i mantal eller med vilka är förenad rätt till delaktighet i allmänning.
 9. Häradshammar

  Häradshammar, f.d. församling i Norrköpings kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 10. häradsnamn

  häradsnamn, se härad.