1. häradsdomare

    häradsdomare, benämning på häradshövdingens ställföreträdare vid häradsrätten enligt Kristofers landslag av år 1442.
  2. Jón Thoroddsen

    Thoroddsen( Thórðarson), Jón, 1818–68, isländsk författare, häradsdomare.
  3. Gezelius

    Gezelius, släkt som härstammar från länsmannen Nils Larsson ( död senast 1571) i Gesala i Romfartuna, Västmanland.