1. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 2. härdare

  härdare, inom polymertekniken ett ämne som påverkar eller styr härdningsreaktionen hos hartser (t.ex. icke härdade härdplaster).
 3. härdat fett

  härdat fett, fett som modifierats genom fetthydrogenering, vanligen i en industriell process.
 4. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 5. Karin Boye

  Boye, Karin, född 26 oktober 1900, död natten till 24 april 1941, författare, ledamot av Samfundet De Nio från 1931.

 6. isop

  isop, Hyssopus officinalis, art i familjen kransblommiga växter.

 7. tuberkulos

  tuberkulos, tbc, infektionssjukdom som orsakas av vissa arter av mykobakterier, för människans del främst Mycobacterium tuberculosis, mer sällan Mycobacterium bovis eller Mycobacterium africanum.

 8. jordbävning

  jordbävning, jordskalv, plötslig, kraftig förkastning eller brott i jordskorpan eller övre jordmanteln som avlöser elastiska spänningar och åstadkommer skalv i marken.
 9. äpple

  äpple, trädgårdsapel, Malus domestica, art i familjen rosväxter.

 10. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.