1. kolhydrater

  kolhydrater, ämnesklass som omfattar enkla sockerarter (monosackarider) samt polymerer av sådana (di-, tri-, tetra- och så vidare, oligo- och polysackarider).
 2. koloni

  koloni, bosättning med viss slutenhet eller gemenskap, särskilt i en främmande omgivning.
 3. allel

  allel, en av två eller flera alternativa former av en gen (arvsanlag).
 4. solenergi

  solenergi, energi som ytterst härrör från kärnprocesser i solens inre och som når oss i form av solstrålning, solstrålningsenergi.
 5. Kalmar slott

  Kalmar slott, slott i Kalmar kommun, Småland (Kalmar län).
 6. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 7. homozygot

  homozygot, cell eller individ som har samma arvsanlag (alleler) på motsvarande lokus i de båda kromosomerna i ett kromosompar.
 8. civilkurage

  civilkurage , mod att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk.
 9. Golfströmmen

  Golfströmmen, mäktig, varm havsström längs den nordamerikanska östkusten.
 10. institution

  institution, inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster.