1. härva

  härva, del av lindning i en elektrisk maskin.
 2. härva

  härva, garnsamling som formats genom lindning ett visst antal varv runt en härvels garnställning.
 3. härva

  här`va subst. ~n härvor ORDLED: härv-an
  Svensk ordbok
 4. garnvinda

  garnvinda, nystvinda, vridbar ställning för en härva av garn som skall omvandlas till nystan, lindas på rullar e.d. Den kan ha olika utförande, numera ofta i form av en uppspännbar nystkrona.
 5. härvel

  härvel, ett textilredskap som består av en roterbar garnställning av trä, oftast på fot.
 6. elektriska maskiner

  elektriska maskiner, elmaskiner, sammanfattande benämning på roterande maskiner som omvandlar mekanisk energi till elektrisk eller omvänt.
 7. pasma

  pasma, pasman, gammalt mått för garn i en garnhärva.
 8. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 9. Chinatown

  Chinatown, amerikansk film i regi av Roman Polanski (premiär 1974).
 10. Sören Bondeson

  Bondeson, Sören, född 1956, författare.