1. häva

  hä`va verb hävde hävt, pres. häver ORDLED: häv-er SUBST.: hävande, hävning
  Svensk ordbok
 2. hävarebarometer

  hävarebarometer, annat namn på U-rörsbarometer.
 3. hävarm

  hävarm är ”armen” mellan stödpunkten och det ställe där där krafterna verkar på en hävstång.
 4. häva upp

  häva upp´ verb hävde el. hov, hävt, pres. häver ORDLED: häv-er SUBST.: upphävande, upphävning
  Svensk ordbok
 5. häva ur sig

  häva u´r sig verb hävde hävt, pres. häver ORDLED: häv-er
  Svensk ordbok
 6. hävarm

  hä`varm subst. ~en ~ar ORDLED: häv--arm-en
  Svensk ordbok
 7. New Deal

  New Deal, samlingsbeteckning för de åtgärder som sattes in för att häva den ekonomiska depressionen i USA under främst 1930-talet.

 8. psykiatrisk vård

  psykiatrisk vård, vård av patienter med psykiska störningar.

 9. hjärtstartare

  hjärtstartare, defibrillatorapparat som används vid hjärtstopp för att häva hjärtats kaotiska elektriska impulser (kammarflimmer), så att hjärtat kan återgå till sin normala rytm.

 10. skånska kriget

  skånska kriget, krig 1675–79 mellan Danmark och Sverige.