1. konservatism

  konservatism, samhällsåskådning som karakteriseras av respekt för det hävdvunna och strävan att bevara, eller förändra för att bevara.
 2. hävdvunnen

  hävdvunnen [häv`d- el. hä`vd-] adj. hävdvunnet hävdvunna ORDLED: hävd--vunn-en
  Svensk ordbok
 3. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 4. funktionalism

  funktionalism, benämning på en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925.
 5. lyrik

  lyrik, jämte epik och dramatik en av diktens tre grundformer eller ”naturformer”, som Goethe kallade dem.
 6. ritual

  ritual, standardiserat, institutionaliserat beteende med symbolisk innebörd.
 7. tyrann

  tyrann, i antikens Grekland benämning på en konstitutionellt olaglig envåldshärskare, särskilt under arkaisk tid (ca 700–480 f.Kr.).
 8. Silvio Berlusconi

  Berlusconi, Silvio, född 29 september 1936, italiensk politiker och finansman, regeringschef 1994–95, 2001–06 och 2008–11.

 9. metersystemet

  metersystemet, system av måttenheter, som i sin grundform tillkom under franska revolutionen i slutet av 1700-talet och som sedermera har utvecklats till det internationella enhetssystemet, SI.

 10. kyrkoåret

  kyrkoåret, årets högtider enligt den kristna kalendern.