1. Håga

  Håga, tätort i Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län), 4 km väster om Uppsala; 319 invånare (2016).

 2. Douglas Håge

  Håge, Douglas, 1898–1959, skådespelare.
 3. hågad

  hå`gad adj. hågat ORDLED: håg-ad
  Svensk ordbok
 4. håg

  håg subst. ~en ORDLED: håg-en
  Svensk ordbok
 5. hug

  hug (fornsv. hugher, hogher), sinne, mod, håg, tanke; en sidoform till håg.
 6. Hågahögen

  Hågahögen, gravhög med boplats från bronsåldern, belägen omedelbart väster om Uppsala.
 7. Oscar Almgren

  Almgren, Oscar, 1869–1945, arkeolog, professor i nordisk och jämförande fornkunskap i Uppsala 1914–25.
 8. Helga Trefaldighet

  Helga Trefaldighet, församling i Uppsala stift, Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 33 858 invånare (2016), utgjorde jämte nuvarande Gottsunda församling tidigare Bondkyrka socken.

 9. Du gamla, du fria

  Du gamla, du fria, fosterländsk sång, allmänt använd som Sveriges nationalsång (om än inte officiellt antagen som sådan).
 10. Björn

  Björn, 800-talets första hälft, kung i delar av nuvarande Sverige.