1. hågkomst

  hå`gkomst subst. ~en ~er ORDLED: håg--komst-en
  Svensk ordbok
 2. B.M.

  B.M., förkortning av latinets beatae memoriae ’i salig hågkomst’.
 3. anamnes

  anamnes, återblicken på Kristi verk i nattvardsbönen.
 4. anamnesis

  anamnesis, återerinring.
 5. chock

  chock, inom psykologin tillstånd omedelbart efter ett psykiskt trauma (t.ex. en allvarlig olyckshändelse) med inslag av förvirring, apati och överkänslighet.
 6. Kvindemuseet

  Kvindemuseet, egentligen Kvindemuseet i Danmark, Aarhus, specialmuseum över kvinnors liv.
 7. Annie Furuhjelm

  Furuhjelm, Annie, 1859–1937, finlandssvensk författare och politiker; sysslingbarn till Ragnar Furuhjelms far.
 8. Nils-Olof Franzén

  Franzén, Nils-Olof, 1916–97, radioman och författare, fil. hedersdr 1984.
 9. Lars Tingsten

  Tingsten, Lars, 1857–1937, militär, general 1922, lantförsvarsminister 1905–07.
 10. Henrik Lilljebjörn

  Lilljebjörn, Henrik, 1797–1875, officer och memoarförfattare.