1. hållbar

  håll`bar adj. ~t ORDLED: håll-bar
  Svensk ordbok
 2. hållbar utveckling

  hållbar utveckling innebär att ett samhälle fungerar på ett sådant sätt att tillgångarna räcker för människor även i framtiden.
 3. Kommissionen för hållbar utveckling

  Kommissionen för hållbar utveckling, Commission on Sustainable Development, CSD, funktionellt organ under ECOSOC, inrättat av Generalförsamlingen i FN hösten 1992 som ett resultat av Riokonferensen i juni 1992.
 4. Världstoppmötet om hållbar utveckling

  Världstoppmötet om hållbar utveckling, FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling, UN World Summit on Sustainable Development ( WSSD), Rio +10, internationellt toppmöte i Johannesburg 2002, en uppföljning av FN:s konferens om miljö och utveckling ( Riokonferensen) tio år tidigare.
 5. Hållbarhetsrådet

  Hållbarhetsrådet, myndighet under Boverket, grundad 2005 och lokaliserad till Umeå.
 6. hållbarhetsbehandling

  hållbarhetsbehandling, förfarande som avser att hindra icke önskade förändringar – härskning, uttorkning, förorening m.m.
 7. hållbara utvecklingsmål

  hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 globala mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 8. Regeringens kommission för hållbar utveckling

  Regeringens kommission för hållbar utveckling, organ under Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, inrättat av regeringen 2007 samtidigt som myndigheten Hållbarhetsrådet lades ned.
 9. biologisk hållbarhet

  biologisk hållbarhet, uttryck som vanligen används om livsmedel.
 10. varumärke

  varumärke, lagligen skyddat namn eller kännetecken på varor och tjänster från en viss näringsidkare.