1. hårdrock

  hårdrock, samlande benämning på ett brett spektrum av delgenrer inom rockmusiken som kännetecknas av bl.a. hög volym, virtuost gitarrspel – ofta med utpräglade riff och distorderad klang – och kraftfull sång, ofta sjungen i ett högt register.
 2. hårdhet

  hårdhet, ett mått på ett materials förmåga att motstå deformation, t.ex. metallers förmåga att motstå (kvarstående) plastisk deformation.
 3. hårddisk

  hårddisk, datalagringsenhet för dator.
 4. hårdmetall

  hårdmetall, hårdmaterial med hårdämnet volframkarbid (volfram + kol) och metallen kobolt som viktigaste beståndsdelar.
 5. hårdvaluta

  hårdvaluta, valuta för vilken det i förhållande till utbudet finns en ihållande hög efterfrågan på den internationella valutamarknaden.
 6. hårdplast

  hårdplast, plast utan tillsats av mjukningsmedel.
 7. hård bris

  hård bris, frisk kuling , vind till sjöss med vindstyrka 6 enligt Beaufortskalan.
 8. hårdbladsvegetation

  hårdbladsvegetation, den vegetation som finns i medelhavsområdets varmtempererade, kustnära trakter med vinterregn och torr sommar samt i klimatiskt motsvarande områden i andra världsdelar.
 9. Lars Hård

  Lars Hård, roman av Jan Fridegård som ursprungligen gavs ut som en romantrilogi där böckerna Jag Lars Hård (1935), Tack för himlastegen (1936) och Barmhärtighet (1936) ingick.

 10. hårdvara

  hårdvara, (engelska hardware), maskinvara, de delar av datorsystem som är fysiskt påtagliga i motsats till programvara (engelska software) som består av data.