1. hår

  hår, trådformiga utväxter från ytan hos växter och från huden hos djur och människor.
 2. hårig

  hå`rig adj. ~t ORDLED: hår-ig
  Svensk ordbok
 3. hårig dolkstekel

  hårig dolkstekel, Scolia unifasciata (tidigare S. hirta), art i insektsfamiljen dolksteklar.
 4. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 5. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.

 6. rönn

  rönn, fågelrönn, Sorbus aucuparia, art i familjen rosväxter.
 7. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 8. honungsbi

  honungsbi, vanligt honungsbi, tambi, Apis mellifera, art i familjen sociala bin.
 9. tomat

  tomat, Solanum lycopersicum, art i familjen potatisväxter.

 10. humlor

  humlor är insekter som är släkt med bin och getingar.