1. hö, vallfoder som torkats antingen helt färdigt ute på fältet eller inomhus i en skulltork efter förtorkning ute.
 2. hö subst. ~et äv. ~t ORDLED: hö-et
  Svensk ordbok
 3. grekiskt hö

  grekiskt hö, annat namn på växtarten bockhornsklöver.
 4. lie

  lie, handredskap varmed gräs slås eller säd mejas.
 5. indelningsverket

  indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning.

 6. smörblommor

  smörblommor, arter i släktet Ranunculus i familjen ranunkelväxter.
 7. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.

 8. slåtter

  slåtter, skörd av vallväxter till hö som föda för kreatur.

 9. östrogener

  östrogener, estrogener, östrogena hormoner, samlingsbenämning på en grupp kvinnliga (honliga) könshormoner.

 10. tjuga

  tjuga, gaffelformigt redskap för hantering av hö och halm, med två eller tre svagt böjda horn av stål och ett långt skaft av trä.