1. vålm

  vålm, volm, såte, hö i mindre högar som samlats ihop sedan höet efter avslagningen fått soltorka någon dag på marken.
 2. sveg

  sveg, redskap vid höbärgning.
 3. hö, vallfoder som torkats antingen helt färdigt ute på fältet eller inomhus i en skulltork efter förtorkning ute.
 4. hästräfsa

  hästräfsa, redskap för främst hopdragning av hö efter slåttern.
 5. bärredskap

  bärredskap, bärdon.
 6. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 7. bärgning

  bärgning [bär`j-] subst. ~en ~ar ORDLED: bärg-ning-en
  Svensk ordbok