1. slåtter

  slåtter, skörd av vallväxter till hö som föda för kreatur.

 2. hö, vallfoder som torkats antingen helt färdigt ute på fältet eller inomhus i en skulltork efter förtorkning ute.
 3. vålm

  vålm, volm, såte, hö i mindre högar som samlats ihop sedan höet efter avslagningen fått soltorka någon dag på marken.
 4. parm

  parm, palm, gammalt volymmått för hö med många storlekar.
 5. lada

  lada, byggnad eller del av byggnad för förvaring av otröskad säd (sädeslada, kornlada), hö (hölada), halm och andra produkter från åkern.
 6. ängsbruk

  ängsbruk, utnyttjandet av böndernas gemensamma ängsmark i det gamla bysamhället.
 7. brikett

  brikett, fyrkantig eller cylindrisk bit av pressat material, t.ex. kol-, torv- eller höbrikett.
 8. hästräfsa

  hästräfsa, redskap för främst hopdragning av hö efter slåttern.
 9. hövändare

  hövändare, maskin som uppluckrar och vänder liggande gräs och klöver efter slåttern varvid höet torkar snabbare.
 10. höbåge

  höbåge, äldre redskap för transport av hö. Mellan två träbågar, förenade med varandra medelst rep, klämdes ett fång hö samman så att det kunde bäras på skuldrorna.