1. högakta

  hö`gakta verb ~de ~t ORDLED: hög--akt-ar SUBST.: högaktande, högaktning
  Svensk ordbok
 2. parodi

  parodi, medveten förvrängning i förlöjligande syfte av vanligen välbekanta och högaktade diktverk, varvid förebildens innehåll förändras medan dess form behålles; jämför travesti.
 3. azteker

  azteker, mesoamerikanskt indianfolk bestående av olika folkgrupper som bebodde delar av nuvarande Mexico.
 4. mindre

  1min´dre adv., komp. ORDLED: mind-re
  Svensk ordbok
 5. akta

  ak`ta verb ~de ~t ORDLED: akt-ar SUBST.: aktande
  Svensk ordbok