1. Ecklesiastikdepartementet

  Ecklesiastikdepartementet, tidigare (1840–1967) namn på Utbildningsdepartementet.
 2. Finansdepartementet

  Finansdepartementet, del av Regeringskansliet, tillkom genom departementalreformen 1840.

 3. Utrikesdepartementet

  Utrikesdepartementet, UD, del av regeringskansliet, tillkom vid departementalreformen 1840.

 4. Jordbruksdepartementet

  Jordbruksdepartementet, från 2011 Landsbygdsdepartementet, del av Regeringskansliet, tillkom 1900 som det första nya departementet efter 1840 års departementalreform.

 5. Vilhelm Lundström

  Lundström, Vilhelm, 1869–1940, språkforskare, professor i klassiska språk i Göteborg 1907–36, riksdagsman (andra kammaren, högerman) 1912–14.
 6. Jacques Chirac

  Chirac, Jacques, född 29 november 1932, död 26 september 2019, fransk politiker (gaullist), president 1995–2007.

 7. Socialdepartementet

  Socialdepartementet, del av regeringskansliet.

 8. Rudolf Kjellén

  Kjellén, Rudolf, 1864–1922, statsvetare och politiker (högerman), riksdagsman 1905–08 (andra kammaren) och 1911–17 (första kammaren).
 9. Justitiedepartementet

  Justitiedepartementet, del av regeringskansliet, tillkom vid departementalreformen 1840.

 10. Fredrik Stang

  Stang, Fredrik, 1867–1941, norsk rättsvetenskapsman och politiker, professor i rättsvetenskap vid universitetet i Oslo 1897–1932, rektor 1921–27; son till Emil Stang.