1. filosofie magister

  filosofie magister, fil.mag., FM, till 1974 titel för person som avlagt filosofisk ämbetsexamen.
 2. akademisk examen

  akademisk examen, ursprungligen benämning på det slutprov på kunskaper och färdigheter som en student avlade inför en fakultet vid ett universitet och som gav särskild akademisk titel.

 3. masterexamen

  masterexamen, högre akademisk examen vid universitet och högskola.

 4. magister

  magister, svensk examenstitel.

 5. jurist

  jurist, i strikt mening benämning på person som avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen; även person (med sådan eller motsvarande examen) som arbetar i ett juristyrke.
 6. jägmästare

  jägmästare, examenstitel för studerande på jägmästarlinjen vid Sveriges lantbruksuniversitet.
 7. hortonom

  hortonom, examenstitel 1933–63 vid den högre trädgårdskursen vid Alnarp, 1963–77 vid Lantbrukshögskolan och sedan 1977 vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp.
 8. adjunkt

  adjunkt, lärare i teoretiska ämnen på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan.
 9. civilingenjör

  civilingenjör, examenstitel efter fullgjord civilingenjörsutbildning vid de tekniska universiteten/högskolorna.
 10. socialpedagog

  socialpedagog, behandlingsassistent som arbetar företrädesvis med barn och vuxna med särskilda behov.