1. Höja

  Höja, gods i Gryta socken, Enköpings kommun, Uppland (Uppsala län).
 2. Höja

  Höja, f.d. församling i Ängelholms kommun, Skåne (Skåne län).
 3. höja

  höj`a verb höjde höjt, pres. höjer ORDLED: höj-er SUBST.: höjande, höjning
  Svensk ordbok
 4. höja sig

  höj`a sig verb höjde höjt, pres. höjer ORDLED: höj-er SUBST.: höjande, höjning
  Svensk ordbok
 5. Højer

  Højer, f.d. kommun i Region Syddanmark, sydvästra Jylland, Danmark.
 6. Höjer

  Höjer, släkt, som härstammar från bruksförvaltaren, sedermera arrendatorn Lorentz Höijer ( död tidigast 1675) i Ramsjö i Ingå socken, Nyland.
 7. Jon Höjer

  Höjer, Jon, 1922–2014, arkitekt; jämför släktartikel Höjer.
 8. Höje å

  Höje å, å i sydvästra Skåne.
 9. Lindholm Høje

  Lindholm Høje, gravfält och boplats från ca 500–1100 e.Kr. vid Limfjorden, ca 5 km nordväst om Ålborg, Danmark.
 10. Signe Höjer

  Höjer, Signe, född Dahl, 1896–1988, författare, sjuksköterska, socialpolitiker; jämför släktartikel Höjer.