1. lada

  lada, byggnad eller del av byggnad för förvaring av otröskad säd (sädeslada, kornlada), hö (hölada), halm och andra produkter från åkern.
 2. överdetermination

  överdetermination, filosofisk term som används när en händelses inträffande är bestämt av två faktorer som var för sig hade varit tillräckliga för att framkalla händelsen.
 3. Ångermanland

  Ångermanland, landskap i Norrland.

 4. Boden

  Boden, kommun och tätort (stad) i Norrbotten (Norrbottens län).

 5. lada

  la`da subst. ~n lador ORDLED: lad-an
  Svensk ordbok
 6. erinra

  erinra [e`r- el. ä`r-] verb ~de ~t ORDLED: er-inr-ar SUBST.: erinrande, erinring; erinran
  Svensk ordbok