1. hölje

  höl`je subst. ~t ~n ORDLED: hölj-et
  Svensk ordbok
 2. Höljes

  Höljes, ort i Torsby kommun, Värmland (Värmlands län), 85 km nordväst om Torsby; 152 invånare (2006).
 3. Höljessjön

  Höljessjön, regleringsmagasin i norra Värmland. Höljessjön, som bildades 1961 när Klarälven dämdes upp av en 80 m hög jord- och stenfyllningsdamm, är ca 16 km 2 och nivån varierar mellan 270 och 304 m ö.h.
 4. höljeförsedda bakterier

  höljeförsedda bakterier, grupp dåligt kända bakterier, vars släktskap ofta är mycket avlägsen.
 5. hölja

  hölja, grund sänka på mossar.
 6. hölja

  2höl`ja subst. ~n höljor ORDLED: hölj-an
  Svensk ordbok
 7. hölja

  1höl`ja verb höljde höljt, pres. höljer ORDLED: hölj-er SUBST.: höljande, höljning
  Svensk ordbok
 8. kokong

  kokong, skyddande hölje kring insektspuppa vilket helt eller delvis består av silke som den förpuppningsfärdiga larven spunnit.
 9. Timglasnebulosan

  Timglasnebulosan, planetarisk nebulosa belägen i stjärnbilden Flugan.
 10. jacketkrona

  jacketkrona (av engelska jacket ’hölje’, ’mantel’), detsamma som porslinskrona.