1. höljeförsedda bakterier

  höljeförsedda bakterier, grupp dåligt kända bakterier, vars släktskap ofta är mycket avlägsen.
 2. fototropism

  fototropism, av ljus framkallad tillväxtrörelse hos växter, svampar och fastsittande djur.
 3. laddning

  laddning, i sprängning benämning dels på arbetsmomentet att införa sprängämne i t.ex. borrhål, dels på sprängämnet (med eventuellt hölje) när det skall användas i relativt oförändrad form.
 4. lin

  lin, Linum usitatissimum, art i familjen linväxter.
 5. cirkumstellär materia

  cirkumstellär materia, materia (gas och stoft) omkring stjärnor.