1. ha

  ha, beteckning för areaenheten hektar. 1 ha = 100 ar = 10 000 m 2.
 2. ha-ha

  ha-ha, aha, en nedsänkt och på avstånd dold avgränsning av en trädgårds- eller parkanläggning vars syfte är att förhindra tillträde för folk och boskap utan att fördenskull störa utsikten.
 3. ha

  3ha se hektar
  Svensk ordbok
 4. ha

  1ha interj.
  Svensk ordbok
 5. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok
 6. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 7. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 8. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 9. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 10. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.