1. ha

  ha, beteckning för areaenheten hektar. 1 ha = 100 ar = 10 000 m 2.
 2. ha-ha

  ha-ha, aha, en nedsänkt och på avstånd dold avgränsning av en trädgårds- eller parkanläggning vars syfte är att förhindra tillträde för folk och boskap utan att fördenskull störa utsikten.
 3. Kap ha-Niqra

  Kap ha-Niqra, udde i norra Israel; för belägenhet se landskarta Israel.
 4. Jehuda ha-Levi

  Jehuda ha-Levi (arabiska Abū al Ḥasan ibn Allāwī), Juda ha-Levi, ca 1075–1141, judisk religionsfilosof och poet, verksam i Kastilien och det moriska Spanien.
 5. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 6. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 7. ha

  3ha se hektar
  Svensk ordbok
 8. ha

  1ha interj.
  Svensk ordbok
 9. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok
 10. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.