1. Sverok

  Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, intresseorganisation, grundad 1988, för spelföreningar av olika slag.
 2. ROL

  ROL, till 2005 internationell valutabeteckning för rumänsk leu.

 3. vift

  vift subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. rola-rola

  rola-rola , balansnummer där akrobaten balanserar på en bräda som vilar på en roterande cylinder eller, numera ofta, ett flertal cylindrar och brädor eller pallar ovanpå varandra.
 5. Artur Rolén

  Rolén, Artur, 1894–1972, skådespelare.
 6. motion

  motion, motionsidrott, fysisk aktivitet som utförs främst för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande, snarare än för att uppnå ett prestationsmål, vilket ofta är målet inom sport och idrott.

 7. Lennart Hellsing

  Lennart Hellsing skrev verser och dikter för barn.
 8. aforism

  aforism är en åsikt som man uttrycker på ett kort och uttrycksfullt sätt.
 9. rolighet

  ro`lighet subst. ~en ~er ORDLED: ro-lig-het-en
  Svensk ordbok
 10. rolig

  ro`lig adj. ~t ORDLED: ro-lig
  Svensk ordbok