1. sexualitet

  sexualitet är ett grundläggande behov hos människor att söka kärlek, kontakt, värme och närhet.
 2. sexuellt överförbara sjukdomar

  sexuellt överförbara sjukdomar, sexuellt överförbara infektioner, engelska sexually transmitted diseases, STD, sexually transmitted infections, STI, dels könssjukdomar (veneriska sjukdomar, genitala infektioner), dels också sådana sjukdomar där symtomen inte är lokaliserade till könsorganen men som överförs vid sexuella kontakter.
 3. sexism

  sexism, nedvärdering av en person på grund av dennas kön.
 4. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, begrepp inom områdena global folkhälsa och mänskliga rättigheter som rör aspekter av mänsklig sexualitet och reproduktion.
 5. sexualiserat våld

  sexualiserat våld, sammanfattande benämning på kvinnomisshandel, våldtäkt och incest, men även strukturella (av samhället delvis accepterade) former av kvinnoförtryck som kan ta sig uttryck i pornografi, prostitution och sexuella trakasserier.
 6. sex

  sex, se sexualitet.
 7. sex

  sex som tal utgjorde enligt pytagoréerna ett fullkomligt tal eftersom det var både summan (1+2+3) och produkten (1×2×3) av ett, två och tre.
 8. Friedrich Paulus

  Paulus, Friedrich, 1890–1957, tysk militär, generalfältmarskalk 1943.
 9. nekrofili

  nekrofili innebär att man vill ha sex med en död kropp.
 10. samtyckeslagstiftning

  samtyckeslagstiftning kallas de lagar som gör det brottsligt att ha sex utan samtycke.